Transformări ale apei

Transformări ale apei

Solidificarea este fenomenul de trecere a apei (unei substanțe) din stare lichidă în stare solidă .
Topirea este fenomenul de trecere a apei (unei substanțe) din stare solidă în stare lichidă .
Evaporarea este fenomenul de trecere a apei din stare lichidă în stare de vapori, numai la suprafaţa lichidului.
Fierberea este fenomenul de trecere a apei din stare lichidă în stare de vapori.