Steaua sus răsare!

Steaua sus răsare!

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua Străluceşte
Şi lumii vesteşte
Şi lumii vesteşte.

Că astăzi curată
Prea nevinovată
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia
Naşte pe Mesia.

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază
Pe Hristos să-L vază.

Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră
La dansul intrară
Şi i se închinară
Şi i se închinară.

Cu daruri gătite,
Lui Hristos menite,
Luând fiecare
Bucurie mare
Bucurie mare.

Care bucurie
Şi aici să fie,
De la tinereţe
Pân’ la bătrâneţe
Pân’ la bătrâneţe.